Хранене с Цвеклови Резанки при различните видове животни

Хранене с Цвеклови Резанки

Както вече знаете, цвекловите резанки са много популярен и ефективен продукт при изхранването на животните оше от древни времена.

Поради високата си смилаемост /около 85% / гранулираната цвеклова резанка е източник на висока енергия и оказва незабавно влияние върху резултатите при отглеждането на животните. С цвекловите резанки ще постигнете не само резултати в млеконадоя и угояването, но ще направите и икономии на фураж и суровини.

Поради високото си съдържание на целулоза гранулираните цвеклови резанки се използват предимно при изхранването на преживни животни, но също така оказват много благоприятно въздействие при храненето на прасета и зайци. През последните години в България забелязваме увеличение на консумацията на цвеклови резанки при храненето на животните, което води до извода, че Българският фермер се убедил в ефективността и качеството на този продукт и подхожда вече с доверие към продукта.

Ако сте решили да храните с гранула от захарно цвекло трябва да имате предвид, че трябва да добавите вода към сухото вещество. Нашата практика показва, че фермерите към един килограм суха гранулирана цвеклова резанка добавят между 8-10 литра вода, докато гранулата не се разтвори напълно и се получи готова консистенция годна за директно хранене.

Спазвайте това правило, защото в противен случай животното може да поеме гранулата цяла, което ще доведе до разтварянето и в стомаха, което може да предизвика подуване и други неприятни последствия.

Тук ще намерите формулата на хранене с гранулирани цвеклови резанки:

 • Прасета в период на угояване 15%
  Прасета в период на бременност 25%
  Прасета в период на лактация 20%
 • Телета 60-100 кг. 10%
  Телета до 150 кг. 20%
  Телета за угояване 40%
 • Млечни Крави 30%
  Овце 50%
  Агнета 20%
  Зайци 10%

Интересни факти за захарното цвекло, от което се добиват цвекловите резанки

Захарното цвекло (Beta vulgaris L.) е вид двусемеделно растение от семейство Щирови (Amaranthaceae). То е важна техническа култура, която се отглежда заради кореноплодите, в които се натрупват много захари, главно захароза. Захарното цвекло е основната култура за производство на захар в страните с умерен климат, така както захарната тръстика е основна за страните в тропическите райони на света. Около 40% от световното производство на захар се добива от кореноплодите на захарното цвекло.

Физически характеристики

Коренова система

Съставена е от главен корен и многобройни странични разклонения. Расте много бързо – месец след поникването кореновата система достига до 2 – 2,5 метра дълбочина и 90 – 120 cm настрани.

Кореноплод

В него се различават чело (глава), шийка и същински корен. Челото е силно скъсено стъбло, от което излизат листата, а в основата им се образуват пъпки. Шийката представлява разпръснало се подсемеделно коляно, разположено между челото и същинският корен. По нея няма листа, пъпки и коренови разклонения. Същинският корен е по-долната част на кореноплода, под шийката. Представлява удебелена част от централния корен. Той се разполага изцяло в почвата. Формирането на кореноплода преминава през няколко етапа. Разпределението на захарите в кореноплода във вертикално и хоризонтално направление е неравномерно. В надлъжно направление най-много захари се съдържат в шийката и горната част на корена, а най-малко – в челото и същинския корен.

Листа

Те са големи, носени от дълга месеста дръжка. Събрани са в листна розетка и са разположени в горния край на кореноплода. Образуват се през целия вегетационен период и са 50 – 60 на брой. Листа се образуват и през втората година от развитието на цвеклото и са разположени последователно по стъблото.

Стъбло

То се образува през втората година от развитието на цвеклото. Достига височина 1 – 1,5 cm и е в различна степен разклонено. То е ръбесто, отначало тревистозелено, а по-късно се вдървенява и става кафяво. Понякога стъблата се образуват още първата година от развитието на цвеклото.

Цветове

Те са двуполови и събрани на групи от 1 – 7 в пазвите на прицветниците. Разположени са на разклоненията по стъблото. Около плодника са разположени жлези, които по време на цъфтежа отделят нектар с характерна за цвеклото миризма. Цвеклото е кръстосаноопрашващо се растение. Пренасянето на прашеца става по вятъра и насекомите.

Плод

Представлява съплодие (преход между орех и кутийка) и се състои от семе и твърда обвивка, образувана от обвивката на плодника и разрасналия се околоцветник.

Семе

То е дребно. По форма е бъбрековидно, лъскаво, с кафявочервена окраска. Състои се от зародиш, перисперм и обвивка. При правилно съхранение семената запазват кълняемостта си за дълъг период от време (над 10 години).

Отглеждане

Захарозата има изключително значение в живота на човека заради високата енергийна стойност, лесната ѝ смилаемост и високите вкусови качества. Годишната консумация на захароза в България е над 40 kg на глава от населението и нараства заедно с обогатяването на асортимента от захарни изделия. Важно значение за нарастването на консумацията на обикновена захар има и ниската себестойност и цена в световен мащаб.

На практика цялото растение цвекло се използва. Листата и „челата“ имат висока хранителна стойност за животните, а след извличането на захарта в захарните заводи се получават други фуражни суровини:

 • резанки – остатъка от кореноплодите
 • меласа – остатъчен продукт, който съдържа некристализирали захари, протеин, безазотни екстрактни вещества и пепел.

В България на всеки тон кореноплоди се падат 500 kg листа, 600 kg резанки и 50 kg меласа, което като фуражна стойност се равнява на 150 kg царевично или ечемичено зърно.

Първата захарна фабрика в света за преработка на захарно цвекло е открита през 1802 г. в Силезия, Полша, а в България през 1898 г. в София (вижте Български захарни фабрики и рафинерии).

В света се засяват около 82 млн. декара със захарно цвекло, от които се произвеждат около 240 млн. тона кореноплоди. Най-големи производители са европейските страни от бившия СССР (Русия, Украйна, Беларус, Молдова), Германия, Франция и Полша. Най-високи са добивите в Централна и Западна Европа 4500 – 5000 kg от декар. У нас площите на културата нараснаха до 600 хил. декара в началото на 80-те години на 20 век. През 90-те години се оказа, че националното производство е нерентабилно заради ниските добиви и беше заместено с внос на нерафинирана и рафинирана захар. Към настоящия момент захарно цвекло се засява инцидентно.

източник:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE

Не се колебайте да задавате своите въпроси относно нашите продукти!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Не можете да прочетете? Сменете текста. captcha txt

Start typing and press Enter to search